top of page
Jón Steinar.jpg

Jón Steinar Gunnlaugsson

lögmaður

Netfang: jonsteinar@jsg.is

Sími: 530-1231

Menntun:
Stúdent frá MR 1967

Embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 1973

Héraðsdómslögmaður 1975

Hæstaréttarlögmaður 1980
 

Starfsferill:

Þingfréttaritari á Morgunblaðinu 1973-1974

Framkvæmdastjóri Listahátíðar í Reykjavík 1974

Lögmannsfulltrúi 1974-1977

Sjálfstætt starfandi málflutningsmaður 1977-2004

Prófessor við Háskólann í Reykjavík 2002-2004

Dómari við Hæstarétt Íslands 2004-2012

Sjálfstætt starfandi ráðgjafi 2012-2015

VERITAS lögmenn 2015-2018

JSG lögmenn frá 2018


Kennsla:
Stundakennari í fjármunarétti við lagadeild Háskóla Íslands 1975-1977, settur dósent 1977-1978 og aðjúnkt 1979-1981
Flutti eftir það reglulega kennslufyrirlestra við deildina, m.a. í réttarfari og skattarétti
Kenndi verslunarrétt við Verslunarskóla Íslands 1975-1977

Prófessor við Háskólann í Reykjavík 2002-2004

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík 2004-2008

Hefur kennt lögfræðingum munnlegan málflutning hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og á námskeiði fyrir verðandi málflytjendur.

Félags- og trúnaðarstörf

Í stjórn Heimdallar, félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík, 1968-69.Í stjórn Sambands ungra sjálfstæðismanna 1969-71.

Fulltrúi stúdenta í háskólaráði Háskóla Íslands 1970-72.

Formaður Orators 1971-72.

Í stjórn (ritari) Lögfræðingafélags Íslands 1974-79, í varastjórn þess 1979-83 og frá 1986.

Í réttarfarsnefnd 1981-89.

Í stjórn Lögmannafélags Íslands 1981-86, formaður 1983-86 og í kjaranefnd félagsins 1979-80.

Í framkvæmdastjórn Samtaka áhugamanna um áfengisvandamálið (S.Á.Á.) 1982-84.

Í dómstóli Knattspyrnusambands Íslands frá 1983, forseti dómsins 1985-2004.

Skipaður í nefnd til að endurskoða stjórnkerfi Íslands 1983-84.

Skipaður í mars 1985 í nefnd til að huga að nauðsynlegum endurbótum á reglum um dráttarvexti.

Formaður kjörnefnda Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 1985-91.

Í stjórn Bridgesambands Íslands 1986-89, þar af forseti 1987-89 og form. dómnefndar sambandsins 1990-98.

Í landskjörstjórn 1991-95.

Í yfirkjörstjórn við borgarstjórnarkosningar í Reykjavík 1994 (formaður) og 1998.

Formaður yfirkjörstjórnar við alþingiskosningar í Reykjavík 1995-2000.

Formaður nefndar sem fjallaði um lögleiðingu EES-reglna í landsrétt á Íslandi 1997-98.

Formaður starfshóps sem fjallaði um hvernig bæri að bregðast við dómi Hæstaréttar 19. desember 2000 í málinu nr. 125/2000 (öryrkjamálinu).
 

Ritstörf:

 

Bækur:
Deilt á dómarana, Rvík 1987.

Um fordæmi og valdmörk dómstóla, Rvík 2003.

Um málskot í einkamálum, Rvík 2005.

Veikburða Hæstiréttur, Rvík 2013.

Í krafti sannfæringar, Rvík 2014.

Með lognið í fangið, Rvík 2017.

When Justice Failed, Rvík 2018.

Umbúðalaust: Hugleiðingar í hálfa öld, Rvík 2020.

 

Greinar og bókarkaflar:

Þjóðmál 

Saklaus þar til sekt sannast, 2. hefti 2018, 20.

Snilldarverk, sama hefti bls. 94.

Dómari lætur af störfum, 3. hefti 2019, 66.

Lögbrú; Tímarit laganema á Bifröst

Í boði bannsins, 5. tbl. 2016. Birt á vefnum: http://www.logbru.is/articles/adrargreinar/article/i-bodi-bannsins þann 16.12.2016.

Brimfaxi

Lög um veiðigjöld standast ekki, Brimfaxi, 2. tbl. 2014, 40.

Afmælisrit Davíðs Oddssonar fimmtugs

Fer réttaröryggi borgaranna gagnvart ríkisvaldinu vaxandi? Rvík 1998.

Afmælisrit Gauks Jörundssonar sextugs

Nokkrar hugleiðingar um rétt manna til að standa utan félaga, Rvík 1994.

Uppreisn frjálshyggjunnar

Frjálshyggjan og lögin, Rvík 1979.

Vökublaðið

Lýðræði tryggir persónulegt frumkvæði, des. 1972, 11.

 

Tímarit lögfræðinga

Ákvörðun um eignarnám, 1.tbl. 1981, 16.

Um málskostnað í einkamálum, einkum með hliðsjón af verðbólgu, 2. tbl. 1983, 88.

Hugleiðing í tilefni hæstaréttardóms, 3. tbl. 1983, 191.

Dómur Hæstaréttar 6. júlí 1984 (Ásgarðsmál), 3. tbl. 1984, 147.

Um lögmenn, 4. tbl. 1985, 209.

Um viðhorf við skýringar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrár, 3. tbl. 1988, 137.

Rökstuðningur er ekki síst fyrir dómarann sjálfan, 2. tbl. 1989, 135.

Kenningar og raunveruleiki, 4. tbl. 1991, 242.

Dómarar og opinber gagnrýni, 2. tbl. 1992, 134.

Fordæmisgildi hæstaréttardóma, 3. tbl. 1992, 172.

Um sönnunarbyrði í málum er varða skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana, 3. tbl. 1995, 213.

Dómstólar setja ekki lög, 1. tbl. 1999, 5.

Um lagalega ábyrgð aðila, sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga, 4. tbl. 1999, 299.

Lausung í lagaframkvæmd, 2. tbl. 2000, 143.

Skipun hæstaréttardómara. Er breytinga þörf?, 2. tbl. 2006, 193.

Réttaröryggi og munnlegur málflutningur, 3. tbl. 2006, 325.

Nokkur orð um sératkvæði í dómum, 3. tbl. 2007, 326.

Guðlegt vald?, 2. tbl. 2010, 201.

Af hverju voru upplýsingarnar aldrei birtar?, 3. tbl. 2012, 319.

Munnlegur málflutningur, 3.tbl. 2016, 485.
 

Lögmannablaðið

Hverjir verða dómarar framtíðarinnar?,  1. tbl. 2000.

Skortur á skilningi á undirstöðuatriðum við málskot, 2. tbl. 2015, 26.

Ályktun andstæð lögum, 3. tbl. 2017, 22.
 

Úlfljótur

Hugleiðing um handhafa ríkisvaldsins, sst. XLIV, 1. tbl. 1991, 7.

Geta aflaheimildir talist eign í skilningi 67. gr. stjórnarskrár? Hvaða þýðingu hefur 3. ml. 1. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða í þessu sambandi?, 2. tbl. 1995.

Um valdmörk dómstóla, 2. tbl. 2002.

„Fyrirmyndin er fyrst og fremst akademísk“, viðtal, 1. tbl. 2006.

Æskilegt að dómarar taki þátt í almennum umræðum um verkefni dómstóla, 2. tbl. 2008.

Rogastans, 1. tbl. 2013.
 

Tímarit Lögréttu

Rannsóknarréttarfar í einkamálum?,  1. tbl. 1. árg. 2004.

„Mál af þessu tagi“, 2. tbl. 5. árg. 2008.

Endurskoðun dóms, Lögrétta 1. tbl. 2013, 25.

 

Auk fjölda greina um lögfræðileg efni og stjórnmál í blöðum, einkum Morgunblaðinu.

Annað:
Hélt fund um endurbætur á dómskerfinu í Háskólanum í Reykjavík þann 20. maí 2015. Fundurinn er aðgengilegur á slóðinni https://www.youtube.com/watch?v=YPRSipf-8ic

 

Sérsvið:
Eignarréttur
Kröfuréttur
Skaðabótaréttur
Réttarfar
Réttarheimildir
Refsiréttur
Stjórnskipun
Stjórnsýsla
Samningaréttur
Málflutningur

bottom of page